Løfter Mad med tre nye partnere

20.12.2018

Mad Oslo styrker kontoret og får tre nye partnere. Torkel Njå, Lutz Volke og Karoline Kolstad Heen, skal fra 1. november være med i ledergruppen.

Torkel, Lutz og Karoline har gjennom flere år vist stort ansvar i prosjektene, for sine kollegaer, miljø, arkitektur og samfunn. De er selvdrevne, tør å utfordre, og har høy arkitektfaglig kompetanse. Erfaringene deres spenner fra boliger til byutvikling, samferdsel, næringsutvikling og offentlige bygg. De har hatt stort ansvar for flere av Mads ikonbygg. Blant annet Mad-bygget i Bjørvika, og forslaget til ny Bussterminal i Oslo. De bringer både trygghet, utfordringer og en god dynamikk til kontoret, noe som passer godt når Mads fremtid skal planlegges.

– I alle våre oppdrag, store eller små, tar vi som arkitekter valg som er viktige, ikke bare for oppdragsgivere, men for alle som bruker omgivelsene vi påvirker. Valg som er viktige for miljøet, og for samfunnet. Det er viktig å se konsekvensene, se sammenheng, og ta gode valg. Det er et stort ansvar, og det kan være utfordrende, men det er veldig givende når man lyktes med å skape arkitektur som gir ny mening, og nye muligheter, sier Volke.

Mad har vokst betydelig de siste årene, som følge av gode prosjekter, gode medarbeidere og gode resultater. Mad har også etablert flere nye selskaper, blant annet et kommunikasjonsbyrå, og interiørkontor. Det er spennende prosjekter på gang.

– Selskapet har vokst de siste årene, men Mad «spiriten» er der fortsatt. Mad er en utrolig flott arbeidsplass som har gitt meg mye ansvar, og samtidig frihet til å utvikle meg som arkitekt. Disse egenskapene er grunnleggende hos et kontor som tar vare på medarbeiderne sine, og dette ønsker jeg å videreføre. Det er viktig at vi har det gøy på jobb, og at vi aldri slutter å utfordre oss selv og resten av bransjen, sier Heen.

Sammen med de ansatte og ledelse vil disse tre være med på å påvirke hvordan Mad utvikler seg videre i årene som kommer.

– Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet Mad i Oslo gjør for å utvikle god arkitektur og gode byrom. Arkitekturfaget er alltid i endring, og vi skal jobbe bevisst for å ligge i forkant av utviklingen. Vi må tegne robuste prosjekter som er nyskapende i dag, samtidig som de skal være relevante i fremtiden, avslutter Njå.

Mad har nå 8 partnere i Oslo, 4 i Bergen og 3 i Stavanger.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse