Kunngjøring: Østre Aker vei 25

28.9.2020

Østre Aker Vei 25 - Detaljregulering med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av planprogram. Saksnr. 201810570, bydel Bjerke.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Skanska CDN starter opp detaljregulering med konsekvensutredning for eiendommen Østre Aker vei 25 gnr./bnr. 122/29. Planprogrammet legges med dette ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter også gnr./bnr. 250/18, 250/19, 122/482, 122/30, 250/65, 122/499, 122/102, 122/377, 122/500, 122/9, 122/104, 122/110, 122/111, 122/259.

Planområdet utgjør ca 37.288 m², mens selve utbyggingsområdet er på 4.403 m². Plangrensen omfatter deler av omkringliggende infrastruktur for å vurdere sammenhengen mellom en utbygging og den fremtidige utviklingen av området som helhet. Endelig avgrensning avklares i det videre planarbeidet.

Planens formål er å legge til rette for et nytt næringsbygg og en bedre utnyttelse av tomten. Eiendommen reguleres fra byggeområde for industri til forretning, kontor mm. Planarbeidet omfatter også forholdet til omkringliggende infrastruktur, byforming, etablering av uterom og nye forbindelser i nærområdet. Det fremmes forslag om høyhus inntil 70 meter i tråd med høyhusvedtak og kommunedelplan for Økern. Forhold mellom volum og høyder skal avklares i planprosessen.  Planen utløser konsekvensutredning iht PBL § 12-10 første ledd, § 4-2.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Mad arkitekter, Postboks 4814 Nydalen, 0484 Oslo, eller på epost post@mad.no, innen 09.11.2020. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Jon-Martin Kolnes, tlf. 906 75 763, jmk@mad.no

Du kan se saken på:

www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn

Jon-Martin Kolnes

Arkitekt

jmk@mad.no
+47 906 75 763

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse