Et løft på Forus i Sandnes

7.3.2019

Mad fikk prosjektet om å samlokalisere fem NAV avdelinger i Rogaland, etter en prekvalifisering i 2018. Prosjektet på Forus i Sandnes Kommune forsterker den kommende kollektivtraseen langs Koppholen og bygget blir oppført i prefabrikkerte betongelementer.

Mad AS satset stort og stiftet sitt første kontor i Stavanger i 2017. Nedgangstidene var ingen hindring for selskapet og utviklingen har vært positiv. Daglig leder Per Fretheim kan nå skryte av tolv dyktige arkitekter som står for flere store prosjekter. Utviklingen av Voss sentrum, Elveparken i Sandnes og Borgen sentralt i Stavanger er kun et lite utvalg. Nå er kontoret på vei mot en ny milepæl.

Det nye hovedkvarteret til Nav Rogaland på 9600 m2 som er utviklet med Høgevoll AS og Masiv AS blir Mad Stavanger sitt første oppførte prosjekt. Bygget er utformet som et rektangulært bygg med et atrium og felles uteareal. Dette bidrar til gjennomgående gode lysforhold for byggets 280 arbeidsplasser.

Prefabrikkerte betongelementer

Utgangspunktet for prekvalifiseringen var at bygget skulle oppføres i betongelementer. Mad har utfordret det tradisjonelle betongelementutrykket som ofte oppleves monotont. Arkitektene bak prosjektet har vist at betongelementer kan utføres på en elegant og presis måte. Elementene overlapper hverandre, har vertikale fuger og feltene under vinduspartiene fremstår organiske. Disse virkemidlene gir en dynamisk og presis fasade.

Betongelementene produseres med høy presisjon av Block Berge AS.

Miljøaspektet

Bygget ligger strategisk i tett tilknytning til et kommende kollektivknutepunkt og de ansatte skal bli oppfordret til å kjøre kollektivt til jobb. Helt konkret har prosjektet omtrent 10-15% parkeringsplasser, selv på en lokasjon som Forus.

Byggeplassen er i full aktivitet og planlagt ferdigstillelse er på våren 2020.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse