En stemme for sosial bærekraft

20.12.2018

Tall og statistikk har ikke kapasitet til å fortelle hele historien om et sted – og det er dermed ikke riktig at det skal være hovedgrunnlaget for områdeutvikling, sier Belegu.

Atdhe Illyrian Belegu vant i år Aspelin Ramm prisen for beste Master Pitch. Belegu viser stort engasjement for byutvikling og taler høyt om at hvert område krever ulik tilnærming.

Bydelen Fjell i Drammen er stedet hvor Belegu selv har vokst opp, samt utgangspunktet for tematikken han setter på dagsorden. Den siste tiden opplever han stor interesse fra nysgjerrige aktører som ønsker å høre mer. Senest sist uke deltok han i panelet på en workshop angående områdeutvikling og utjevning av sosiale helseforskjeller på OsloMet.

Vi har fått Belegu til å si noen ord:

‘’Jeg mener at et prosjekt bare er så vellykket som livet det klarer å legge til rette for.

For meg handler det om hvor godt og dypt du klarer å knytte deg til et sted, dens rytme og sjel. Jo flere lag en klarer å knytte seg til desto mer betydningsfull og bærekraftig arkitektur får du, det er min mening.

Alle steder stiller egne premisser til utvikling. De krever ulik tilnærming for å utvikles på den beste måten og i sin egen ånd. Dessverre går man altfor ofte inn for å utvikle en bydel med brillene til en utenforstående. Ofte uten å være bevisst på eller interessert i bydelens egne kvaliteter og særpreg.

Drammen har gått fra å være en uattraktiv og forurenset by, til å bli et forbilde både i Norge og utover. Byen har fått selvtillit og satser stort på fornyelse og forskjønning av sine bydeler. Man merker derimot en voksende bekymring for at samme oppskrift blir brukt i alle deler av byen. Dette vil gå utover lokal rytme, kvaliteter og særpreg, og på den måten selve følelsen av tilhørighet.

Masteroppgaven min ‘‘The 03 Assembly Palace’’, tar utgangspunkt i drabantbyen Fjell i Drammen, og er stemmen fra innsiden som viser en annen vei til bydelsutvikling. Den bygger på en overbevisning om at svaret ligger i bydelen selv.

Dette er ikke så vanlig i vårt yrke. Følelser, opplevelser og minner blir ofte oversett. For meg som ville jobbe med mitt gamle nabolag ble dette i tillegg en utfordring. Jeg vil også si at noe av det beste med denne prosessen har vært tilbakemeldingene. Ikke bare arkitekter og planleggere har gitt uttrykk for at oppgaven og tematikken tar dem tilbake til en tid som vekker de samme følelsene. Men hvordan oversetter man minner, følelser og opplevelser til arkitektur og form?

Jeg sier ofte at dette prosjektet ledes av hjertet, ikke tall og statistikk. Det betyr derimot ikke at dette er et abstrakt prosjekt som utspiller seg i en parallell verden der tall og statistikk ikke tas i betraktning. Men tall og statistikk har ikke kapasitet til å fortelle hele historien om et sted – og det er dermed ikke riktig at det skal være hovedgrunnlaget for områdeutvikling.

Ved å studere og forstå beboerne, livet og infrastrukturen på Fjell, gir ‘‘The 03 Assembly Palace’’ rom for det komplekse og dynamiske. Oppgaven inneholder samtidig en rekke romlige, økonomiske og praktiske strategier som skal styrke og videreutvikle nabolaget med utgangspunkt i det eksisterende.
Den har latt seg lede av hjertet, og det har åpnet dørene for en ny og mer bærekraftig vei til by- og områdeutvikling.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse