DOGAs hedersmerke til ombruksprosjektet KA13

11.3.2021

BYGGEBRANSJENS GAMECHANGER: Ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 er tildelt DOGAs hedersmerke.

– Dette er stort, men det som ligger foran oss er enda større. Byggebransjen står på terskelen til en revolusjon, sier vinnerne av den høythengende prisen.

Ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 er tildelt DOGAs Hedersmerke under en prisutdeling torsdag kveld. Det er Entra, Spaces, Mad arkitekter og en lang rekke samarbeidspartnere som står bak utviklingen av bygget midt i Oslo sentrum, som er blitt et forbildeprosjekt innen ombruk og sirkulærøkonomi i byggebransjen.

– Kristian Augusts gate 13 er banebrytende byggeprosjekt som viser hva som er mulig å få til når man setter seg hårete mål. Byggherre, arkitekter og rådgivere har valgt største motstands vei, og jobbet beinhardt for å nå ambisjonen om å bli et forbilde for ombruk og sirkulære prinsipper. Resultatet er et bygg som er restaurert og bygget ut nærmeste utelukkende med ombrukte materialer, og som slik har fått en helt unik identitet og egenverdi. Vi trenger banebrytende prosjekter som dette, og juryen er ikke i tvil om at KA13 har potensiale til å endre bransjen. Juryen gleder seg til å se tilbake på KA13 som prosjektet som for alvor markerte skiftet til en grønnere og mer sirkulær byggebransje, sier juryen i sin begrunnelse.

DOGA Hedersmerket er en utmerkelse som gis til prosjekter som demonstrerer spesielt fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, og som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi. Kandidater til Hedersmerket velges ut blant mottagere av DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer.

– Å motta DOGAs hedersmerke er stort, men det som ligger foran oss er enda større. KA13 er en milepæl, men det er også et startskudd. Mad er allerede i gang med neste generasjons ombruksbygg, og vi gleder oss veldig til å ta dette videre. Byggebransjen står på terskelen til en revolusjon, sier Åshild Wangensteen Bjørvik, arkitekt og daglig leder i Mad arkitekter i Oslo.

– Entra har vært helt avgjørende for å få til dette. De har vært en forgjenger blant eiendomsutviklere i mange år, og nå har vi sammen tatt steget inn i en ny æra, sier Wangensteen Bjørvik, og legger til at det er spesielt viktig at private utviklere går foran og tar ansvar for en bærekraftig byggebransje.

Byggebransjens gamechanger

Da eiendomsselskapet Entra kjøpte Kristian Augusts gate 13 – et beskjedent kontorbygg fra 1950-tallet – var det ingen som visste at prosjektet ville bli en ledestjerne for fremtidens sirkulære byggebransje. Bevaring var heller ikke et krav. I 2018 fikk Entra den internasjonale coworking-giganten Spaces med som leietaker og samarbeidspartner, og den radikale idéen om å bevare bygget og utvikle det videre med ombrukte byggematerialer oppstod.

– Til tross for en rekke utfordringer, har vi fått til ting få trodde var mulig. Betongdekker i flere av tilbyggets etasjer, kommer fra Regjeringsbygg R4. Vinduer kommer fra en omfattende feilbestilling til Kværnerbyen. Rekkverk er konstruert av gamle gitterplater fra Tøyenbadet, og terrassedekkene er kledd med naturstein fra en rehabilitert fasade på Skøyen. Gamle radiatorer, dører, veggkledning og til og med møbler ble reddet fra det originale bygget, og er pent satt i stand, forteller Wangensteen Bjørvik.

Prosjektet blir i dag omtalt som «byggebransjens gamechanger», og som et foregangseksempel på ombruk og gjenbruk av bygningsmaterialer. KA13 har vist at ombruk i stor skala er realistisk, også i et land med noen av verdens strengeste lover og regler for byggebransjen.

– Det er veldig mange som er interesserte i dette – både det å høre om prosessen, men også å gjennomføre prosjekter. Det spirer av nye businessmuligheter i denne typen prosjekter, og jeg er ganske sikker på at vi vil se nye næringer, nye jobber og nye markeder vokse frem innen ombruk og gjenbruk. Ikke bare med tanke på utvikling, prosjektering og planlegging, men også innen håndverksfagene og -utdanningen. Det vil bli enda viktigere å kunne jobbe med materialer og materialkvalitet på en kjent, men ny måte.

– Et viktig aspekt av sirkulærøkonomien handler om å satse på og utvikle håndverksfagene. I en lineær økonomi har vi montører, men i sirkulærøkonomien trenger vi ekte håndverkere og et dypere samarbeid. Man trenger de som ser mulighetene i en plankestabel og tenker også med hendene og med hjertet. Det ligger enorme muligheter i den sirkulære økonomien, som vi må utnytte bedre, sier Wangensteen Bjørvik.

Åshild Wangensteen Bjørvik

Arkitekt, partner & daglig leder Oslo

awb@mad.no
+47 477 52 577

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse