Diskuterte miljøprosjekt med Raymond Johansen

14.10.2019

C40 World Mayor Summit C40 World Mayor Summit er en arena hvor ordførere fra over 90 storbyer i verden samles for å diskutere, og sette søkelyset på hvordan vi skal utvikle byene våre på en bærekraftig måte.

Prosjektet «Recipe for future living» på Stovner ble sist uke presentert på C40 World Mayor Summit i København. At et pionerprosjekt fra Norge blir lagt merke til i utlandet, skapte også begeistring hos byrådsleder Raymond Johansen og klimadirektør Heidi Sørensen.

Toppmøte C40 World Mayors i København bygger en global koalisjon av ledende byer, bedrifter og borgere som sammen ønsker å løse de ambisiøse klimamålene planeten vår trenger. Mad fikk anledning til å presentere prosjektet «Recipe for future living» på ulike arenaer i København under klimamessen og prosjektet vakte stor interesse fra mange hold.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og klimadirektør Heidi Sørensen var også til stede i København, og satte av tid til en prat om prosjektet med konsernsjef Nicolai Riise.

Prosjektet «Recipe for future living» er et oppsiktsvekkende prosjekt av flere grunner. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen.

Hovedfokuset på C40 World Mayor Summit har vært samarbeidet mellom storbyene, privat næring og offentlig sektor. Klimamålene er ikke mulig å løse hvis ikke flere parter jobber sammen mot samme mål.

Kort tid siden banket Riise på døren til klimaministerens kontor for å forklare hvordan ombruks- og gjenbruksbygg er viktige og effektive tiltak for å nå bærekraftmålene og at jus og forskrifter er de største utfordringene å lykkes.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse