Byvandring med ordføreren

3.12.2020

Det som alt for lenge har vært et gjenglemt område i sentrum, i skyggen av fjordbyutviklingen, har fått et nytt juridisk fakultet. Med Domus Juridica kommer et vrimlende studentliv. Snart åpner også et attraktivt byrom på innsiden av kvartalet med kafeer og restauranter.

- Tenk hva vi kan få til med politisk ønske og vilje til å bruke arkitekturen som virkemiddel! Det var hovedbudskapet, da Nicolai Riise inviterte med seg med seg ordfører Marianne Borgen (SV), på byvandring rundt Tullin-kvartalet.

Men for å få det til, må vi ha et regelverk som tilrettelegger for utvikling og innovasjon og vi trenger gode bestillinger med tydelig definerte verdi- og effektmål.

Målet med byvandringen var å vise Oslos ordfører forbilledlige eksempler på hvordan arkitekturen former samfunnet og skaper verdier for byen, menneskene og klimaet.

- Jeg ønsker at SV skal arbeide for å bidra til at arkitekturen kan brukes som et virkemiddel til å skape et varmere og rettferdigsamfunn der alle får ta del i fellesskapets muligheter og goder, var Riises bønn til ordføreren.

- Når Spaces flytter inn i sine nye lokaler i det nye ombruks-perlen, Kristian August gate 13, vegg i vegg med Domus Juridica, og Rebel i techclusteret i Universitetsgata 2, forvandles kvartalet til en kraftpakke av et teknologi- og kunnskapssenter. Og dette skjer ikke tilfeldig. Dette skjer takket være en gjennomarbeidet masterplan for hele området og god arkitektur som tilrettelegger for møteplasser, erfaringsdeling og innovasjon, understreker Riise. Her kommer det til å skapes mange nye arbeidsplasser, sier han.

En tydelig begeistret ordfører hører om hvordan Kristian Augustgate 13 er et pilotbygg for ombruk av bygningselementer. Her er Entrabyggherre, mens Mad arkitekter står for arkitekturen.

Koronavennlig visitt til Mad sine nye lokaler på gateplan i Pilestredet 27. Når cafeen, By Mad, åpner på nyåret blir dette møteplassen for naboer, studenter og alle som er opptatt av arkitektur og byutvikling.

Disse lokalene i Universitetsgata 2, fylles snart med 1500 av de beste IT-hodene, når coworking-aktøren Rebel, flytter inn i 2021. Byggherre er Entra.

Inspirert ordfører

Ordfører Marianne Borgen viste et stort engasjement og var svært interessert i å høre om planen, byggene og byrommene som nå tar form idet som blir Oslos nye hotspot.

- Jeg er veldig opptatt av og bevisst på hvor viktig virkemiddel arkitektur er, for å skape trygge, gode og inkluderende byrom. Denne turen var en fin bekreftelse på dette og en påminnelse om hvordan vi skal gå frem for å forme den rause og bærekraftige byen, vi vil at Oslo skal være, sa Marianne Borgen.

– Vi er svært takknemlig for innspill fra dere arkitekter til vårt nye partiprogram som skal legges frem før valget i 2021, avsluttet ordføreren Borgen, før hun takket for turen.

En del av prosjektet «Arkitektur skaper verdi»

Møtet med ordføreren er et initiativ i arbeidet med prosjektet «Arkitektur skaper verdi», som Arkitektbedriftene står bak og som Nicolai Riise deltar i.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse