Spire - Det nye Galleri Oslo

Mad har – i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme – jobbet ut den beste planmessige løsningen for Vaterland post Galleri Oslo. For å løse Oslos tilsynelatende «gordiske knute» har vi flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt gatene og Akerselva tilbake til byen og folket. Vårt forslag er overraskende enkelt og forløsende, og dermed også realistisk. Prosjektet er ikke enestående, men forsonende.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Oslo
Areal:
186 114 m²
Status:
Konkurranse, Parallelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Sameiet Galleriet
Samarbeidspartner:
Léva urban design, Vill energi

Fra bilisme til by. Kan byens mest dysfunksjonelle, menneskefiendtlige og barriereskapende område transformeres til et attraktivt, velfungerende og populært sentrumsområde? Kan transformasjon av én eiendom, én bygningsstruktur være nok til å løse byens største «gordiske knute»? Vår målsetting er å vise en løsning som er tilnærmet helt uavhengig av både Nylandsveiens, bussterminalens og Akerselvas skjebner. Et grep som oppfyller ønskene om den funksjonelle, inkluderende og attraktive bydelen, hvor både handel, kultur, service, arbeidsplasser og nabolag fungerer side om side med attraktive møteplasser, vakre gateløp og generøse parkarealer. Det nye parkdraget – som vi kaller bymarka, vil bli et bindeledd mellom de omkringliggende og forskjellige miljøene i området. Parkdraget bidrar til å styrke forbindelsene mellom de nye tilførte miljøene i prosjektet og resten av byen. Parken vil opparbeides som en frodig aktivitetspark, hvor ulik topografi og beplantning legger til rette for forskjellige bruksområder. Promenaden langs Akerselva styrkes og bygger videre på en av Oslos særegenheter som by.

Det er reduserte klimagassutslipp som er viktig – ensidig energifokus er uinteressant! Å rive Galleri Oslo, for så å 3 – 4-doble arealet er et vanskelig utgangspunkt rent miljømessig. Å bøte på dette ved å satse ensidig på plusshus eller lignende energifokus, vil ikke svare på de utfordringer vi står overfor. Det er de samlede reduserte klimagassutslipp (energi, materialer, transport) som i dag og de nærmeste årene er viktig. Selvfølgelig må klimavennlige energisystemer på plass, men løsninger for å redusere de største utslippene, materialbruk og transport, er viktigst. Vår strategi bidrar dessuten til økt biologisk mangfold i området, godt mikroklima på bakkeplan og bærekraftig overvannshåndtering. Sosial bærekraft Storslagen, ny arkitektur redder ikke Schweigaardsgate! Området Grønland og Galleri Oslo er et av de mest mangfoldige, men også sårbare og stigmatiserte miljøene vi har i Norge. Å skifte ut mastodonten Galleri Oslo med bygningsstrukturer som har det mangedobbelte i areal vil ikke løse dagens utfordringer. Det blir møteplassene, parken, elva, og aktivitetene i det offentlige rom som har nøkkelrollen i å sikre et sosialt bærekraftig område i fremtiden!

Økonomisk bærekraft
Nøkkelen til prosjektets økonomiske suksess ligger ikke i å illustrere flest mulig kvadratmeter!
Nøkkelen består i finne løsninger som fjerner de barrierer og hindringer som står i veien for en radikal transformasjon av Galleri Oslo. Suksessen ligger i å utvikle løsninger som øker realiserbarheten, uavhengig av politiske, planfaglige og transportøkonomiske beslutninger. Det er et utall ulike momenter som kan hindre at Galleri Oslo rives og erstattes med ny bebyggelse og ønsket utnyttelse. Vi mener å ha funnet nøkkelen som eliminerer de fleste av disse truslene.

Mini-Manhattan
Mini-manhattan på vestsiden av Akerselva står som business-distriktet i Oslo, og representerer nyskaping og fremgang. Programmert som en vertikal by, med ulike funksjoner og tilbud stablet oppå hverandre. Dermed utnyttes til fulle de muligheter denne beliggenheten gir. Her er både arbeidsplasser, kulturtilbud, handel og servering! Klusteren med de fire byggene symbolet på det norske høyhuset, og hvordan det – til tross for høyden – ikke hever seg over folket, men er offentlig tilgjengelig og tilbyr opphold og aktivitet langs Akerselva. Førsteetasjene programmeres med kontorer og kaféer, offentlige kantiner uten behov for særlig større uteservering.

Nabolaget
Ny-tolkning av Oslos bygårdsmiljøer, hvor høy kompleksitet, farger og mindre skala skaper interessante rom med ulike fasader. Førsteetasjene programmeres til butikklokaler, kontorer, kaféer og andre nabolagsfunksjoner som barnehage, bibliotek og dagligvare. Området gir beboere skjermede arealer til opphold og nabolagshygge. Passasjer sikrer god mobilitet gjennom området.

Busstasjonen
Den nye bussterminalen er både en del av knutepunktet Oslo S, og en del av det nye byrommet langs Schweigaardsgate. Bussterminalens hovedelement er en sentral, underjordisk passasjerøy, som strekker seg fra boligtårnet i vest til bykvartalet i øst. Store deler av den sentrale øya ligger under det nye torget, med mulighet for dagslys ovenfra. Gateplanet i det vestre tårnet, og større deler av gateplanet i det østre bykvartalet, inngår i bussterminalen. Her finnes de to romslige inngangene, som synliggjør terminalen, og forankrer den i byen. Gjennom sikt- og gangforbindelser føres bygulvet ned til underetasjen.

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter

Spire - Det nye Galleri Oslo

Mad har – i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme – jobbet ut den beste planmessige løsningen for Vaterland post Galleri Oslo. For å løse Oslos tilsynelatende «gordiske knute» har vi flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt gatene og Akerselva tilbake til byen og folket. Vårt forslag er overraskende enkelt og forløsende, og dermed også realistisk. Prosjektet er ikke enestående, men forsonende.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Oslo
Areal:
186 114 m²
Status:
Konkurranse, Parallelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Sameiet Galleriet
Samarbeidspartner:
Léva urban design, Vill energi

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner

Spire - Det nye Galleri Oslo

Mad har – i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme – jobbet ut den beste planmessige løsningen for Vaterland post Galleri Oslo. For å løse Oslos tilsynelatende «gordiske knute» har vi flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt gatene og Akerselva tilbake til byen og folket. Vårt forslag er overraskende enkelt og forløsende, og dermed også realistisk. Prosjektet er ikke enestående, men forsonende.

Fra bilisme til by. Kan byens mest dysfunksjonelle, menneskefiendtlige og barriereskapende område transformeres til et attraktivt, velfungerende og populært sentrumsområde? Kan transformasjon av én eiendom, én bygningsstruktur være nok til å løse byens største «gordiske knute»? Vår målsetting er å vise en løsning som er tilnærmet helt uavhengig av både Nylandsveiens, bussterminalens og Akerselvas skjebner. Et grep som oppfyller ønskene om den funksjonelle, inkluderende og attraktive bydelen, hvor både handel, kultur, service, arbeidsplasser og nabolag fungerer side om side med attraktive møteplasser, vakre gateløp og generøse parkarealer. Det nye parkdraget – som vi kaller bymarka, vil bli et bindeledd mellom de omkringliggende og forskjellige miljøene i området. Parkdraget bidrar til å styrke forbindelsene mellom de nye tilførte miljøene i prosjektet og resten av byen. Parken vil opparbeides som en frodig aktivitetspark, hvor ulik topografi og beplantning legger til rette for forskjellige bruksområder. Promenaden langs Akerselva styrkes og bygger videre på en av Oslos særegenheter som by.

Det er reduserte klimagassutslipp som er viktig – ensidig energifokus er uinteressant! Å rive Galleri Oslo, for så å 3 – 4-doble arealet er et vanskelig utgangspunkt rent miljømessig. Å bøte på dette ved å satse ensidig på plusshus eller lignende energifokus, vil ikke svare på de utfordringer vi står overfor. Det er de samlede reduserte klimagassutslipp (energi, materialer, transport) som i dag og de nærmeste årene er viktig. Selvfølgelig må klimavennlige energisystemer på plass, men løsninger for å redusere de største utslippene, materialbruk og transport, er viktigst. Vår strategi bidrar dessuten til økt biologisk mangfold i området, godt mikroklima på bakkeplan og bærekraftig overvannshåndtering. Sosial bærekraft Storslagen, ny arkitektur redder ikke Schweigaardsgate! Området Grønland og Galleri Oslo er et av de mest mangfoldige, men også sårbare og stigmatiserte miljøene vi har i Norge. Å skifte ut mastodonten Galleri Oslo med bygningsstrukturer som har det mangedobbelte i areal vil ikke løse dagens utfordringer. Det blir møteplassene, parken, elva, og aktivitetene i det offentlige rom som har nøkkelrollen i å sikre et sosialt bærekraftig område i fremtiden!

Info

Prosjektleder
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
186 114 m²
Status:
Konkurranse, Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Sameiet Galleriet
Material:
Samarbeidspartner:
Léva urban design, Vill energi
Next
Previous
No items found.

Spire - Det nye Galleri Oslo

Mad har – i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme – jobbet ut den beste planmessige løsningen for Vaterland post Galleri Oslo. For å løse Oslos tilsynelatende «gordiske knute» har vi flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt gatene og Akerselva tilbake til byen og folket. Vårt forslag er overraskende enkelt og forløsende, og dermed også realistisk. Prosjektet er ikke enestående, men forsonende.

Sted:
Oslo
Areal
186 114 m²
Status:
Konkurranse, Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Sameiet Galleriet
Material:

Spire - Det nye Galleri Oslo

Mad har – i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme – jobbet ut den beste planmessige løsningen for Vaterland post Galleri Oslo. For å løse Oslos tilsynelatende «gordiske knute» har vi flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt gatene og Akerselva tilbake til byen og folket. Vårt forslag er overraskende enkelt og forløsende, og dermed også realistisk. Prosjektet er ikke enestående, men forsonende.

Fra bilisme til by. Kan byens mest dysfunksjonelle, menneskefiendtlige og barriereskapende område transformeres til et attraktivt, velfungerende og populært sentrumsområde? Kan transformasjon av én eiendom, én bygningsstruktur være nok til å løse byens største «gordiske knute»? Vår målsetting er å vise en løsning som er tilnærmet helt uavhengig av både Nylandsveiens, bussterminalens og Akerselvas skjebner. Et grep som oppfyller ønskene om den funksjonelle, inkluderende og attraktive bydelen, hvor både handel, kultur, service, arbeidsplasser og nabolag fungerer side om side med attraktive møteplasser, vakre gateløp og generøse parkarealer. Det nye parkdraget – som vi kaller bymarka, vil bli et bindeledd mellom de omkringliggende og forskjellige miljøene i området. Parkdraget bidrar til å styrke forbindelsene mellom de nye tilførte miljøene i prosjektet og resten av byen. Parken vil opparbeides som en frodig aktivitetspark, hvor ulik topografi og beplantning legger til rette for forskjellige bruksområder. Promenaden langs Akerselva styrkes og bygger videre på en av Oslos særegenheter som by.

Det er reduserte klimagassutslipp som er viktig – ensidig energifokus er uinteressant! Å rive Galleri Oslo, for så å 3 – 4-doble arealet er et vanskelig utgangspunkt rent miljømessig. Å bøte på dette ved å satse ensidig på plusshus eller lignende energifokus, vil ikke svare på de utfordringer vi står overfor. Det er de samlede reduserte klimagassutslipp (energi, materialer, transport) som i dag og de nærmeste årene er viktig. Selvfølgelig må klimavennlige energisystemer på plass, men løsninger for å redusere de største utslippene, materialbruk og transport, er viktigst. Vår strategi bidrar dessuten til økt biologisk mangfold i området, godt mikroklima på bakkeplan og bærekraftig overvannshåndtering. Sosial bærekraft Storslagen, ny arkitektur redder ikke Schweigaardsgate! Området Grønland og Galleri Oslo er et av de mest mangfoldige, men også sårbare og stigmatiserte miljøene vi har i Norge. Å skifte ut mastodonten Galleri Oslo med bygningsstrukturer som har det mangedobbelte i areal vil ikke løse dagens utfordringer. Det blir møteplassene, parken, elva, og aktivitetene i det offentlige rom som har nøkkelrollen i å sikre et sosialt bærekraftig område i fremtiden!

Økonomisk bærekraft
Nøkkelen til prosjektets økonomiske suksess ligger ikke i å illustrere flest mulig kvadratmeter!
Nøkkelen består i finne løsninger som fjerner de barrierer og hindringer som står i veien for en radikal transformasjon av Galleri Oslo. Suksessen ligger i å utvikle løsninger som øker realiserbarheten, uavhengig av politiske, planfaglige og transportøkonomiske beslutninger. Det er et utall ulike momenter som kan hindre at Galleri Oslo rives og erstattes med ny bebyggelse og ønsket utnyttelse. Vi mener å ha funnet nøkkelen som eliminerer de fleste av disse truslene.

Mini-Manhattan
Mini-manhattan på vestsiden av Akerselva står som business-distriktet i Oslo, og representerer nyskaping og fremgang. Programmert som en vertikal by, med ulike funksjoner og tilbud stablet oppå hverandre. Dermed utnyttes til fulle de muligheter denne beliggenheten gir. Her er både arbeidsplasser, kulturtilbud, handel og servering! Klusteren med de fire byggene symbolet på det norske høyhuset, og hvordan det – til tross for høyden – ikke hever seg over folket, men er offentlig tilgjengelig og tilbyr opphold og aktivitet langs Akerselva. Førsteetasjene programmeres med kontorer og kaféer, offentlige kantiner uten behov for særlig større uteservering.

Nabolaget
Ny-tolkning av Oslos bygårdsmiljøer, hvor høy kompleksitet, farger og mindre skala skaper interessante rom med ulike fasader. Førsteetasjene programmeres til butikklokaler, kontorer, kaféer og andre nabolagsfunksjoner som barnehage, bibliotek og dagligvare. Området gir beboere skjermede arealer til opphold og nabolagshygge. Passasjer sikrer god mobilitet gjennom området.

Busstasjonen
Den nye bussterminalen er både en del av knutepunktet Oslo S, og en del av det nye byrommet langs Schweigaardsgate. Bussterminalens hovedelement er en sentral, underjordisk passasjerøy, som strekker seg fra boligtårnet i vest til bykvartalet i øst. Store deler av den sentrale øya ligger under det nye torget, med mulighet for dagslys ovenfra. Gateplanet i det vestre tårnet, og større deler av gateplanet i det østre bykvartalet, inngår i bussterminalen. Her finnes de to romslige inngangene, som synliggjør terminalen, og forankrer den i byen. Gjennom sikt- og gangforbindelser føres bygulvet ned til underetasjen.

Info

Prosjektleder:
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Oslo
Areal:
186 114 m²
Status:
Konkurranse, Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Sameiet Galleriet
Material
Samarbeidspartner:
Léva urban design, Vill energi