Skt. Petri

Ideskisse til alter, døpefont og talerstol til Skt.Petri menighetshus i Stavanger, Norge. 3 monolitter er skulpturelt utformet i massivt tre, funksjonelt utformet til de respektive formål som talerstol, døpefont og alter. De tre monolittene er løftet fra gulvet og står på hjul som kan låses, noe som gir objektene mobilitet, samt en ”svevende” effekt. Døpefonten er utformet med plass til menighetens sølvfat. En enkel linje er utskåret i alle monolittene, hvor linjen blir til et kors på selve talerstolen. Dette gir elementene et vakkert og helhetlig samlet uttrykk.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner
Dokumenter

Skt. Petri

Ideskisse til alter, døpefont og talerstol til Skt.Petri menighetshus i Stavanger, Norge. 3 monolitter er skulpturelt utformet i massivt tre, funksjonelt utformet til de respektive formål som talerstol, døpefont og alter. De tre monolittene er løftet fra gulvet og står på hjul som kan låses, noe som gir objektene mobilitet, samt en ”svevende” effekt. Døpefonten er utformet med plass til menighetens sølvfat. En enkel linje er utskåret i alle monolittene, hvor linjen blir til et kors på selve talerstolen. Dette gir elementene et vakkert og helhetlig samlet uttrykk.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner
Dokumenter

Skt. Petri

Ideskisse til alter, døpefont og talerstol til Skt.Petri menighetshus i Stavanger, Norge. 3 monolitter er skulpturelt utformet i massivt tre, funksjonelt utformet til de respektive formål som talerstol, døpefont og alter. De tre monolittene er løftet fra gulvet og står på hjul som kan låses, noe som gir objektene mobilitet, samt en ”svevende” effekt. Døpefonten er utformet med plass til menighetens sølvfat. En enkel linje er utskåret i alle monolittene, hvor linjen blir til et kors på selve talerstolen. Dette gir elementene et vakkert og helhetlig samlet uttrykk.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Skt. Petri

Ideskisse til alter, døpefont og talerstol til Skt.Petri menighetshus i Stavanger, Norge. 3 monolitter er skulpturelt utformet i massivt tre, funksjonelt utformet til de respektive formål som talerstol, døpefont og alter. De tre monolittene er løftet fra gulvet og står på hjul som kan låses, noe som gir objektene mobilitet, samt en ”svevende” effekt. Døpefonten er utformet med plass til menighetens sølvfat. En enkel linje er utskåret i alle monolittene, hvor linjen blir til et kors på selve talerstolen. Dette gir elementene et vakkert og helhetlig samlet uttrykk.

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Skt. Petri

Ideskisse til alter, døpefont og talerstol til Skt.Petri menighetshus i Stavanger, Norge. 3 monolitter er skulpturelt utformet i massivt tre, funksjonelt utformet til de respektive formål som talerstol, døpefont og alter. De tre monolittene er løftet fra gulvet og står på hjul som kan låses, noe som gir objektene mobilitet, samt en ”svevende” effekt. Døpefonten er utformet med plass til menighetens sølvfat. En enkel linje er utskåret i alle monolittene, hvor linjen blir til et kors på selve talerstolen. Dette gir elementene et vakkert og helhetlig samlet uttrykk.

Info

Prosjektleder:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Samarbeidspartner: