Piksel - Volda

Medieutdanningen i Volda er kjent som en av de aller beste i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal utdanningen få et nytt bygg som skal legge til rette for at den fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde. Ideen bak prosjektet har vi basert på visjonen for Høgskulen i Volda; Kunnskap for framtida. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Tema:
Undervisning
Sted
Volda
Areal:
4200 m²
Status:
Statsbygg
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Hent, Oslo Works, SLA

Det nye mediebygget, Piksel, skal være et produksjonshus og en innholdsleverandør. Elevene skal oppleve skolen som et profesjonelt mediehus. Det skal lages aviser, radio, TV og animasjonsfilm. Arealene skal være preget av gode arbeids- og møteplasser, med mulighet for å vurdere, planlegge, redigere og produsere innhold. Piksel er organisert under én takflate og har en tydelig logikk med åpne og luftige fellesarealer. Det skal også være en tydelig avgrensing mellom de ulike funksjonene i bygget. Det er uttrykt både med ulike størrelser og stil. Taket er med på å signalisere at dette er et mediebygg, og det nye signalbygget på campus. Fasadene har en transparent fremtoning, og det er lett å lese funksjonene fra utsiden. Redaksjonslokalet, hjertet i bygget, har fått en sentral plassering i første etasje. Her vil man både fra innsiden og utenfra tydelig kunne iaktta de ulike aktivitetene.

Belysningskonseptet er et sentralt element og tar utgangspunkt i mellomrommene i byggets takkonstruksjon. Belysningen vil skape en vakker, dynamisk lysinstallasjon som inviterer publikum til å interagere med bygget fra utsiden så vel som på innsiden. Med utgangspunkt i den mest grunnleggende bestanddelen i digital medieformidling; pikselen, transformeres hver av de kvadratiske åpningene mellom takbjelkene til et lysende volum i en enorm, lavoppløselig skjermflate.

Integrert, adresserbar LED-belysning i hver av bjelkene muliggjør individuell styring av hver enkel lysdiode. Dette gjør det mulig å sentralt styre hvordan installasjonen oppfører seg til enhver tid og man kan tenke seg at installasjonen kan brukes som en flate hvor kreativ input fra elevene kan bidra til å blåse liv i installasjonen ved spesielle anledninger.

Sensorer som registrerer hvordan besøkende beveger seg under overhenget på framsiden kan (i perioder hvor det er lite aktivitet inne) utløse pulser av lys som beveger seg gjennom bygget. På den måten skaper man en visuell dialog mellom innsiden og utsiden av bygget, et abstrakt bilde på dialogen mellom mediefagene og samfunnet de er en del av.

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Tommy Sandløkk, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter

Piksel - Volda

Medieutdanningen i Volda er kjent som en av de aller beste i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal utdanningen få et nytt bygg som skal legge til rette for at den fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde. Ideen bak prosjektet har vi basert på visjonen for Høgskulen i Volda; Kunnskap for framtida. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Tema:
Undervisning
Sted
Volda
Areal:
4200 m²
Status:
Statsbygg
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Hent, Oslo Works, SLA

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Tommy Sandløkk, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner

Piksel - Volda

Medieutdanningen i Volda er kjent som en av de aller beste i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal utdanningen få et nytt bygg som skal legge til rette for at den fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde. Ideen bak prosjektet har vi basert på visjonen for Høgskulen i Volda; Kunnskap for framtida. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Det nye mediebygget, Piksel, skal være et produksjonshus og en innholdsleverandør. Elevene skal oppleve skolen som et profesjonelt mediehus. Det skal lages aviser, radio, TV og animasjonsfilm. Arealene skal være preget av gode arbeids- og møteplasser, med mulighet for å vurdere, planlegge, redigere og produsere innhold. Piksel er organisert under én takflate og har en tydelig logikk med åpne og luftige fellesarealer. Det skal også være en tydelig avgrensing mellom de ulike funksjonene i bygget. Det er uttrykt både med ulike størrelser og stil. Taket er med på å signalisere at dette er et mediebygg, og det nye signalbygget på campus. Fasadene har en transparent fremtoning, og det er lett å lese funksjonene fra utsiden. Redaksjonslokalet, hjertet i bygget, har fått en sentral plassering i første etasje. Her vil man både fra innsiden og utenfra tydelig kunne iaktta de ulike aktivitetene.

Info

Prosjektleder
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Tommy Sandløkk, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Volda
Areal:
4200 m²
Status:
Statsbygg
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Hent, Oslo Works, SLA
Next
Previous
No items found.

Piksel - Volda

Medieutdanningen i Volda er kjent som en av de aller beste i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal utdanningen få et nytt bygg som skal legge til rette for at den fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde. Ideen bak prosjektet har vi basert på visjonen for Høgskulen i Volda; Kunnskap for framtida. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Sted:
Volda
Areal
4200 m²
Status:
Statsbygg
Oppdragsgiver:
Material:

Piksel - Volda

Medieutdanningen i Volda er kjent som en av de aller beste i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal utdanningen få et nytt bygg som skal legge til rette for at den fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde. Ideen bak prosjektet har vi basert på visjonen for Høgskulen i Volda; Kunnskap for framtida. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Det nye mediebygget, Piksel, skal være et produksjonshus og en innholdsleverandør. Elevene skal oppleve skolen som et profesjonelt mediehus. Det skal lages aviser, radio, TV og animasjonsfilm. Arealene skal være preget av gode arbeids- og møteplasser, med mulighet for å vurdere, planlegge, redigere og produsere innhold. Piksel er organisert under én takflate og har en tydelig logikk med åpne og luftige fellesarealer. Det skal også være en tydelig avgrensing mellom de ulike funksjonene i bygget. Det er uttrykt både med ulike størrelser og stil. Taket er med på å signalisere at dette er et mediebygg, og det nye signalbygget på campus. Fasadene har en transparent fremtoning, og det er lett å lese funksjonene fra utsiden. Redaksjonslokalet, hjertet i bygget, har fått en sentral plassering i første etasje. Her vil man både fra innsiden og utenfra tydelig kunne iaktta de ulike aktivitetene.

Belysningskonseptet er et sentralt element og tar utgangspunkt i mellomrommene i byggets takkonstruksjon. Belysningen vil skape en vakker, dynamisk lysinstallasjon som inviterer publikum til å interagere med bygget fra utsiden så vel som på innsiden. Med utgangspunkt i den mest grunnleggende bestanddelen i digital medieformidling; pikselen, transformeres hver av de kvadratiske åpningene mellom takbjelkene til et lysende volum i en enorm, lavoppløselig skjermflate.

Integrert, adresserbar LED-belysning i hver av bjelkene muliggjør individuell styring av hver enkel lysdiode. Dette gjør det mulig å sentralt styre hvordan installasjonen oppfører seg til enhver tid og man kan tenke seg at installasjonen kan brukes som en flate hvor kreativ input fra elevene kan bidra til å blåse liv i installasjonen ved spesielle anledninger.

Sensorer som registrerer hvordan besøkende beveger seg under overhenget på framsiden kan (i perioder hvor det er lite aktivitet inne) utløse pulser av lys som beveger seg gjennom bygget. På den måten skaper man en visuell dialog mellom innsiden og utsiden av bygget, et abstrakt bilde på dialogen mellom mediefagene og samfunnet de er en del av.

Info

Prosjektleder:
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Tommy Sandløkk, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Undervisning
Sted:
Volda
Areal:
4200 m²
Status:
Statsbygg
Oppdragsgiver:
Material
Samarbeidspartner:
Hent, Oslo Works, SLA