Plansmie på Stabekk

Hva er planene for Esso- og juletretomta i Gamle Drammensvei 37 - 39? Velkomen til plansmie og informasjonsmøte! Møt arkitekt, utbygger, velforeninger, byplanlegger på plansmie 3. november 19:30. Møtet innledes med orientering fra prosjektgruppa, og fra kommunens arbeid med offentlige rom.

Tema:
Bolig, næring, stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, medvirkning
Sted
Nedre Stabekk, Bærum
Areal:
7700
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Samarbeidspartner:

På begynnelsen av 1900-tallet endret strøket rundt stasjonen på Stabekk gradvis karakter. De første butikkene dukket opp, og det ble et lite handelssenter. Den største synlige forandringen kom da Stabekkhuset ble bygget av familien Borge. Første byggetrinn ble oppført i 1930, og resten ble oppført i 1933.

Oversiktsbildet over er tatt i 1961 og viser den tidligere Juletretomta sett fra sørvest, hvor det tidligere lå et gartneri. Handelsgartner Petterson startet i 1913 veksthusgartneri og plantesalg på en parsell utskilt fra Østre Stabekk. Gartneriet lå på oversiden av Gamle Drammensvei, nordvest for Stabekkhuset. Det ble nedlagt på 1960-tallet da det ble bygget en boligblokk på stedet.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo
Bildekreditering
Miljøambisjoner
Dokumenter

Plansmie på Stabekk

Hva er planene for Esso- og juletretomta i Gamle Drammensvei 37 - 39? Velkomen til plansmie og informasjonsmøte! Møt arkitekt, utbygger, velforeninger, byplanlegger på plansmie 3. november 19:30. Møtet innledes med orientering fra prosjektgruppa, og fra kommunens arbeid med offentlige rom.

Tema:
Bolig, næring, stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, medvirkning
Sted
Nedre Stabekk, Bærum
Areal:
7700
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Samarbeidspartner:

Vi sees på plansmie på Stabekk kino:

Onsdag, 3. november kl. 19:30

Onsdag, 24. november kl. 19:30

Påmelding til arrangementet finner du her.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på hei@nomad.no!

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner

Plansmie på Stabekk

Hva er planene for Esso- og juletretomta i Gamle Drammensvei 37 - 39? Velkomen til plansmie og informasjonsmøte! Møt arkitekt, utbygger, velforeninger, byplanlegger på plansmie 3. november 19:30. Møtet innledes med orientering fra prosjektgruppa, og fra kommunens arbeid med offentlige rom.

På begynnelsen av 1900-tallet endret strøket rundt stasjonen på Stabekk gradvis karakter. De første butikkene dukket opp, og det ble et lite handelssenter. Den største synlige forandringen kom da Stabekkhuset ble bygget av familien Borge. Første byggetrinn ble oppført i 1930, og resten ble oppført i 1933.

Vi sees på plansmie på Stabekk kino:

Onsdag, 3. november kl. 19:30

Onsdag, 24. november kl. 19:30

Påmelding til arrangementet finner du her.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på hei@nomad.no!

Oversiktsbildet over er tatt i 1961 og viser den tidligere Juletretomta sett fra sørvest, hvor det tidligere lå et gartneri. Handelsgartner Petterson startet i 1913 veksthusgartneri og plantesalg på en parsell utskilt fra Østre Stabekk. Gartneriet lå på oversiden av Gamle Drammensvei, nordvest for Stabekkhuset. Det ble nedlagt på 1960-tallet da det ble bygget en boligblokk på stedet.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Nedre Stabekk, Bærum
Areal:
7700
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Plansmie på Stabekk

Hva er planene for Esso- og juletretomta i Gamle Drammensvei 37 - 39? Velkomen til plansmie og informasjonsmøte! Møt arkitekt, utbygger, velforeninger, byplanlegger på plansmie 3. november 19:30. Møtet innledes med orientering fra prosjektgruppa, og fra kommunens arbeid med offentlige rom.

Sted:
Nedre Stabekk, Bærum
Areal
7700
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material:

Plansmie på Stabekk

Hva er planene for Esso- og juletretomta i Gamle Drammensvei 37 - 39? Velkomen til plansmie og informasjonsmøte! Møt arkitekt, utbygger, velforeninger, byplanlegger på plansmie 3. november 19:30. Møtet innledes med orientering fra prosjektgruppa, og fra kommunens arbeid med offentlige rom.

På begynnelsen av 1900-tallet endret strøket rundt stasjonen på Stabekk gradvis karakter. De første butikkene dukket opp, og det ble et lite handelssenter. Den største synlige forandringen kom da Stabekkhuset ble bygget av familien Borge. Første byggetrinn ble oppført i 1930, og resten ble oppført i 1933.

Vi sees på plansmie på Stabekk kino:

Onsdag, 3. november kl. 19:30

Onsdag, 24. november kl. 19:30

Påmelding til arrangementet finner du her.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på hei@nomad.no!

Oversiktsbildet over er tatt i 1961 og viser den tidligere Juletretomta sett fra sørvest, hvor det tidligere lå et gartneri. Handelsgartner Petterson startet i 1913 veksthusgartneri og plantesalg på en parsell utskilt fra Østre Stabekk. Gartneriet lå på oversiden av Gamle Drammensvei, nordvest for Stabekkhuset. Det ble nedlagt på 1960-tallet da det ble bygget en boligblokk på stedet.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Medvirkning
Sted:
Nedre Stabekk, Bærum
Areal:
7700
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material
Bildekredittering
Samarbeidspartner: