Mad HQ

I Pilestredet 27, Alfheimkomplekset fra 1900, skal Mad arkitekter, Sane og Nomad inn i hele 2. etasjen og i tillegg ha et lokale på gateplan. Her utforskes ombruk i alle ledd og prosjektet er for oss en enorm erfaring i å prosjektere for ombruk.

Tema:
Rehabilitering, næring, ombruk
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Pågår
Material:
Oppdragsgiver:
Mad AS
Samarbeidspartner:

Alfheimkomplekset i Pilestredet 27 ble bygget i 1900, og er tegnet av Herman Major Backer. Det ble opprinnelig planlagt for utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeider. Nå skal Mad arkitekter, Nomad og Sane flytte inn sammen, hvor vi skal ha kontoretasjer i 2.etasje og et stort åpent lokale på gateplan. Sane er interiørarkitekter og styrer brukerprosess, jobber med arbeidsplassutforming og utformer lokalene. Arealet på gateplan er et flerbrukslokale der vi ønsker å møte bylivet med arkitektur, byutvikling, design og god kaffe, invitere inn på foredrag, ha utstillinger og alt hva vi får lyst til.

Arbeidet med eget lokale gjør at vi har friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer og hva som må skje når blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

I lokalet på gateplan dukket det opp ulike farger og materialer bak gipsen. Trepaneler med speil, ulike farger fra uvisst når, og flis fra da det var kebab som fylte lokalet. Vi registrerte farger og lot materialer stå igjen som historiefortelling.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Myrna Becker, Tommy Sandløkk, Synne Bersvendsen, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter

Mad HQ

I Pilestredet 27, Alfheimkomplekset fra 1900, skal Mad arkitekter, Sane og Nomad inn i hele 2. etasjen og i tillegg ha et lokale på gateplan. Her utforskes ombruk i alle ledd og prosjektet er for oss en enorm erfaring i å prosjektere for ombruk.

Tema:
Rehabilitering, næring, ombruk
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Pågår
Material:
Oppdragsgiver:
Mad AS
Samarbeidspartner:

Lokalet i 1.etasje ble tatt over først, og en undersøkelse av hva som kunne bestå og hva som skulle tilhøres begynte. Alt som skulle inn skulle være ombruk – alt av bygningsmaterialer, innredninger og møbler. Bak gips fant vi tegl, gamle paneler og ikke fullt så gamle flispartier. Disse ble hentet frem. Materialer til å bygge opp rom og innredninger ble funnet på Finn, i bruktbutikker, gjennom Resirqel og avfall fra byggeplasser fra Mad-prosjekter.

Ine på skattejakt!

Pilestredet 27 da det var hotell.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Myrna Becker, Tommy Sandløkk, Synne Bersvendsen, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner
Ombruk av eksisterende møbler og materialer

Mad HQ

I Pilestredet 27, Alfheimkomplekset fra 1900, skal Mad arkitekter, Sane og Nomad inn i hele 2. etasjen og i tillegg ha et lokale på gateplan. Her utforskes ombruk i alle ledd og prosjektet er for oss en enorm erfaring i å prosjektere for ombruk.

Alfheimkomplekset i Pilestredet 27 ble bygget i 1900, og er tegnet av Herman Major Backer. Det ble opprinnelig planlagt for utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeider. Nå skal Mad arkitekter, Nomad og Sane flytte inn sammen, hvor vi skal ha kontoretasjer i 2.etasje og et stort åpent lokale på gateplan. Sane er interiørarkitekter og styrer brukerprosess, jobber med arbeidsplassutforming og utformer lokalene. Arealet på gateplan er et flerbrukslokale der vi ønsker å møte bylivet med arkitektur, byutvikling, design og god kaffe, invitere inn på foredrag, ha utstillinger og alt hva vi får lyst til.

Lokalet i 1.etasje ble tatt over først, og en undersøkelse av hva som kunne bestå og hva som skulle tilhøres begynte. Alt som skulle inn skulle være ombruk – alt av bygningsmaterialer, innredninger og møbler. Bak gips fant vi tegl, gamle paneler og ikke fullt så gamle flispartier. Disse ble hentet frem. Materialer til å bygge opp rom og innredninger ble funnet på Finn, i bruktbutikker, gjennom Resirqel og avfall fra byggeplasser fra Mad-prosjekter.

Ine på skattejakt!

Pilestredet 27 da det var hotell.

Arbeidet med eget lokale gjør at vi har friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer og hva som må skje når blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

Info

Prosjektleder
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Myrna Becker, Tommy Sandløkk, Synne Bersvendsen, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Pågår
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Mad HQ

I Pilestredet 27, Alfheimkomplekset fra 1900, skal Mad arkitekter, Sane og Nomad inn i hele 2. etasjen og i tillegg ha et lokale på gateplan. Her utforskes ombruk i alle ledd og prosjektet er for oss en enorm erfaring i å prosjektere for ombruk.

Sted:
Oslo
Areal
Status:
Pågår
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material:

Mad HQ

I Pilestredet 27, Alfheimkomplekset fra 1900, skal Mad arkitekter, Sane og Nomad inn i hele 2. etasjen og i tillegg ha et lokale på gateplan. Her utforskes ombruk i alle ledd og prosjektet er for oss en enorm erfaring i å prosjektere for ombruk.

Alfheimkomplekset i Pilestredet 27 ble bygget i 1900, og er tegnet av Herman Major Backer. Det ble opprinnelig planlagt for utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeider. Nå skal Mad arkitekter, Nomad og Sane flytte inn sammen, hvor vi skal ha kontoretasjer i 2.etasje og et stort åpent lokale på gateplan. Sane er interiørarkitekter og styrer brukerprosess, jobber med arbeidsplassutforming og utformer lokalene. Arealet på gateplan er et flerbrukslokale der vi ønsker å møte bylivet med arkitektur, byutvikling, design og god kaffe, invitere inn på foredrag, ha utstillinger og alt hva vi får lyst til.

Lokalet i 1.etasje ble tatt over først, og en undersøkelse av hva som kunne bestå og hva som skulle tilhøres begynte. Alt som skulle inn skulle være ombruk – alt av bygningsmaterialer, innredninger og møbler. Bak gips fant vi tegl, gamle paneler og ikke fullt så gamle flispartier. Disse ble hentet frem. Materialer til å bygge opp rom og innredninger ble funnet på Finn, i bruktbutikker, gjennom Resirqel og avfall fra byggeplasser fra Mad-prosjekter.

Ine på skattejakt!

Pilestredet 27 da det var hotell.

Arbeidet med eget lokale gjør at vi har friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer og hva som må skje når blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

I lokalet på gateplan dukket det opp ulike farger og materialer bak gipsen. Trepaneler med speil, ulike farger fra uvisst når, og flis fra da det var kebab som fylte lokalet. Vi registrerte farger og lot materialer stå igjen som historiefortelling.


Info

Prosjektleder:
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Myrna Becker, Tommy Sandløkk, Synne Bersvendsen, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Næring
Ombruk
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Pågår
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material
Samarbeidspartner: