Liaparken

Liaparken er et boligprosjekt med 127 leiligheter inspirert av de Bergenske smitt og smau og som utfordrer tradisjonell småhus- og leilighetsbebyggelse ved å gi det beste av begge verdener til beboere i ulik alder i innovative boformer. Mad arkitekter ser på Liaparken som en liten landsby i fjellsiden - et nabolag med nye delingsfunksjoner og sosiale møteplasser i urbane, grønne omgivelser i kontakt med naturen.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
15 144 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:

Tilhørighet med naturen, miljø og omgivelsene er en viktig del av Liaparken. Naturlige materialer, helhetlig tilnærming og stedlig tilpassing har vært førende for utformingen. Terrassene, beplantingen og bebyggelsen danner et nytt landskap hvor kontakten mellom inne og ute tar form gjennom store vindusflater og luftige takhøyder. Liaparken er et sted hvor man kan både oppdage og skape godt bomiljø gjennom prosjektets unike passasjer, samlende møteplasser og nyskapende arkitektur.

Liaparken har mange ulike og unike leilighetstyper for å dekke ulike behov på tvers av generasjoner. Felles for dem er fleksible planløsninger med det lille ekstra; atrium, ekstra takhøyde, to-plan, saltak, muligheter for walk-in garderober og ekstra soverom m.m, Prosjektet har høye miljøambisjoner og rikelig med delingsfunksjoner for beboerne som: to stk. utleieleiligheter, bildelering, fellesrom med kjøkken, treningsrom, kajakker, mikrobryggeri, ulike verksted, syrom, arbeidshub og planterom. Fellesarealer og tappevann oppvarmes av vannbåren varme fra geobrønner og samtlige parkeringsplasser vil ha fremlegg for el-bil lading. For å ivareta strenge energi- og dagslyskrav i TEK17, en tilnærmet søylefri konstruksjon og god fuktsikring av terrasser er det gjort en omfattende tverrfaglig prosjektering. Overvannshåndteringen er i stor grad åpen, slik at man kan følge vannets vei ned byggets terrassering. Prosjektet er utviklet i samspill etter VDC og LEAN prinsippene, som full BIM. Mad arkitekter har vært med siden reguleringsfasen.

Info

Kontaktperson
Sølvi Madsen
Arkitekt
Team
Eva Oulie Alvarez, Erlend Bolstad, Tyra Vaagland, Sylwia Gajek, Andrea Gillow Kloster, Fabian Emmenegger, Adrian Ukleja, Tordur Bryngeirsson, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Vemund Tjessem, Fredrik Thornström, Goda Luksaite, Kristoffer Ora, Sveinung Aalberg Jacobsen, Jöel Hösle, Lars Clementsen Pedersen, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Kais Chaouch, Marta Wojciechowska, Vilhjalmur Levi Eglisson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumenter

Liaparken

Liaparken er et boligprosjekt med 127 leiligheter inspirert av de Bergenske smitt og smau og som utfordrer tradisjonell småhus- og leilighetsbebyggelse ved å gi det beste av begge verdener til beboere i ulik alder i innovative boformer. Mad arkitekter ser på Liaparken som en liten landsby i fjellsiden - et nabolag med nye delingsfunksjoner og sosiale møteplasser i urbane, grønne omgivelser i kontakt med naturen.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
15 144 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Sølvi Madsen
Arkitekt
Team
Eva Oulie Alvarez, Erlend Bolstad, Tyra Vaagland, Sylwia Gajek, Andrea Gillow Kloster, Fabian Emmenegger, Adrian Ukleja, Tordur Bryngeirsson, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Vemund Tjessem, Fredrik Thornström, Goda Luksaite, Kristoffer Ora, Sveinung Aalberg Jacobsen, Jöel Hösle, Lars Clementsen Pedersen, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Kais Chaouch, Marta Wojciechowska, Vilhjalmur Levi Eglisson
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good

Liaparken

Liaparken er et boligprosjekt med 127 leiligheter inspirert av de Bergenske smitt og smau og som utfordrer tradisjonell småhus- og leilighetsbebyggelse ved å gi det beste av begge verdener til beboere i ulik alder i innovative boformer. Mad arkitekter ser på Liaparken som en liten landsby i fjellsiden - et nabolag med nye delingsfunksjoner og sosiale møteplasser i urbane, grønne omgivelser i kontakt med naturen.

Tilhørighet med naturen, miljø og omgivelsene er en viktig del av Liaparken. Naturlige materialer, helhetlig tilnærming og stedlig tilpassing har vært førende for utformingen. Terrassene, beplantingen og bebyggelsen danner et nytt landskap hvor kontakten mellom inne og ute tar form gjennom store vindusflater og luftige takhøyder. Liaparken er et sted hvor man kan både oppdage og skape godt bomiljø gjennom prosjektets unike passasjer, samlende møteplasser og nyskapende arkitektur.

Liaparken har mange ulike og unike leilighetstyper for å dekke ulike behov på tvers av generasjoner. Felles for dem er fleksible planløsninger med det lille ekstra; atrium, ekstra takhøyde, to-plan, saltak, muligheter for walk-in garderober og ekstra soverom m.m, Prosjektet har høye miljøambisjoner og rikelig med delingsfunksjoner for beboerne som: to stk. utleieleiligheter, bildelering, fellesrom med kjøkken, treningsrom, kajakker, mikrobryggeri, ulike verksted, syrom, arbeidshub og planterom. Fellesarealer og tappevann oppvarmes av vannbåren varme fra geobrønner og samtlige parkeringsplasser vil ha fremlegg for el-bil lading. For å ivareta strenge energi- og dagslyskrav i TEK17, en tilnærmet søylefri konstruksjon og god fuktsikring av terrasser er det gjort en omfattende tverrfaglig prosjektering. Overvannshåndteringen er i stor grad åpen, slik at man kan følge vannets vei ned byggets terrassering. Prosjektet er utviklet i samspill etter VDC og LEAN prinsippene, som full BIM. Mad arkitekter har vært med siden reguleringsfasen.

Info

Prosjektleder
Sølvi Madsen
Arkitekt
Team:
Eva Oulie Alvarez, Erlend Bolstad, Tyra Vaagland, Sylwia Gajek, Andrea Gillow Kloster, Fabian Emmenegger, Adrian Ukleja, Tordur Bryngeirsson, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Vemund Tjessem, Fredrik Thornström, Goda Luksaite, Kristoffer Ora, Sveinung Aalberg Jacobsen, Jöel Hösle, Lars Clementsen Pedersen, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Kais Chaouch, Marta Wojciechowska, Vilhjalmur Levi Eglisson
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
15 144 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Liaparken

Liaparken er et boligprosjekt med 127 leiligheter inspirert av de Bergenske smitt og smau og som utfordrer tradisjonell småhus- og leilighetsbebyggelse ved å gi det beste av begge verdener til beboere i ulik alder i innovative boformer. Mad arkitekter ser på Liaparken som en liten landsby i fjellsiden - et nabolag med nye delingsfunksjoner og sosiale møteplasser i urbane, grønne omgivelser i kontakt med naturen.

Sted:
Bergen
Areal
15 144 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:

Liaparken

Liaparken er et boligprosjekt med 127 leiligheter inspirert av de Bergenske smitt og smau og som utfordrer tradisjonell småhus- og leilighetsbebyggelse ved å gi det beste av begge verdener til beboere i ulik alder i innovative boformer. Mad arkitekter ser på Liaparken som en liten landsby i fjellsiden - et nabolag med nye delingsfunksjoner og sosiale møteplasser i urbane, grønne omgivelser i kontakt med naturen.

Tilhørighet med naturen, miljø og omgivelsene er en viktig del av Liaparken. Naturlige materialer, helhetlig tilnærming og stedlig tilpassing har vært førende for utformingen. Terrassene, beplantingen og bebyggelsen danner et nytt landskap hvor kontakten mellom inne og ute tar form gjennom store vindusflater og luftige takhøyder. Liaparken er et sted hvor man kan både oppdage og skape godt bomiljø gjennom prosjektets unike passasjer, samlende møteplasser og nyskapende arkitektur.

Liaparken har mange ulike og unike leilighetstyper for å dekke ulike behov på tvers av generasjoner. Felles for dem er fleksible planløsninger med det lille ekstra; atrium, ekstra takhøyde, to-plan, saltak, muligheter for walk-in garderober og ekstra soverom m.m, Prosjektet har høye miljøambisjoner og rikelig med delingsfunksjoner for beboerne som: to stk. utleieleiligheter, bildelering, fellesrom med kjøkken, treningsrom, kajakker, mikrobryggeri, ulike verksted, syrom, arbeidshub og planterom. Fellesarealer og tappevann oppvarmes av vannbåren varme fra geobrønner og samtlige parkeringsplasser vil ha fremlegg for el-bil lading. For å ivareta strenge energi- og dagslyskrav i TEK17, en tilnærmet søylefri konstruksjon og god fuktsikring av terrasser er det gjort en omfattende tverrfaglig prosjektering. Overvannshåndteringen er i stor grad åpen, slik at man kan følge vannets vei ned byggets terrassering. Prosjektet er utviklet i samspill etter VDC og LEAN prinsippene, som full BIM. Mad arkitekter har vært med siden reguleringsfasen.

Info

Kontaktperson:
Sølvi Madsen
Arkitekt
Team:
Eva Oulie Alvarez, Erlend Bolstad, Tyra Vaagland, Sylwia Gajek, Andrea Gillow Kloster, Fabian Emmenegger, Adrian Ukleja, Tordur Bryngeirsson, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Vemund Tjessem, Fredrik Thornström, Goda Luksaite, Kristoffer Ora, Sveinung Aalberg Jacobsen, Jöel Hösle, Lars Clementsen Pedersen, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Kais Chaouch, Marta Wojciechowska, Vilhjalmur Levi Eglisson
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
15 144 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: