Gamle Drammensvei 48

Byggeprosjektet omfatter utformingen av et utendørsanlegg til et ombygd boligbygg i øvre Stabekk. Med et offentlig torg langs Gamle Drammensvei, felles uteoppholdsarealer i en historisk herskapelig hage og private terrasser til beboere gir prosjektet nytt liv til området. Torget ligger med gode solforhold langs bygningens nordøstre kant og har direkte tilknytning til næring i første etasje samt hovedinnganger til leilighetene.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Oslo Stabekk
Areal:
2650 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Andenæs eiendom AS
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Mad arkitekter

En stor trapp fører opp til torget som er bygget på en eksisterende parkeringskjeller. Torgets slipte betongoverflate tilbyr et åpent rom for bevegelse og lek. Flaten rammes inn av en fargerik beplanting med stauder og trær. Plassens romslige benk er innpasset i et plantefelt og innbyr til opphold og sanser. På vestsiden blir det anlagt private treterrasser på kjellertak. Den historiske herskapshagen gjøres tilgjengelig og oppgraderes. Beplantingen består i stor grad av stedsegnede plantearter som passer inn i den villgrodde historiske hagen.

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla, partner & daglig leder Mud
Team
Niklas Mayr, FredrikThornström, Sveinung Grøneng
Miljøambisjoner
Dokumenter

Gamle Drammensvei 48

Byggeprosjektet omfatter utformingen av et utendørsanlegg til et ombygd boligbygg i øvre Stabekk. Med et offentlig torg langs Gamle Drammensvei, felles uteoppholdsarealer i en historisk herskapelig hage og private terrasser til beboere gir prosjektet nytt liv til området. Torget ligger med gode solforhold langs bygningens nordøstre kant og har direkte tilknytning til næring i første etasje samt hovedinnganger til leilighetene.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Oslo Stabekk
Areal:
2650 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Andenæs eiendom AS
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Mad arkitekter

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla, partner & daglig leder Mud
Team
Niklas Mayr, FredrikThornström, Sveinung Grøneng
Miljøambisjoner

Gamle Drammensvei 48

Byggeprosjektet omfatter utformingen av et utendørsanlegg til et ombygd boligbygg i øvre Stabekk. Med et offentlig torg langs Gamle Drammensvei, felles uteoppholdsarealer i en historisk herskapelig hage og private terrasser til beboere gir prosjektet nytt liv til området. Torget ligger med gode solforhold langs bygningens nordøstre kant og har direkte tilknytning til næring i første etasje samt hovedinnganger til leilighetene.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla, partner & daglig leder Mud
Team:
Niklas Mayr, FredrikThornström, Sveinung Grøneng
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo Stabekk
Areal:
2650 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Andenæs eiendom AS
Material:
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Gamle Drammensvei 48

Byggeprosjektet omfatter utformingen av et utendørsanlegg til et ombygd boligbygg i øvre Stabekk. Med et offentlig torg langs Gamle Drammensvei, felles uteoppholdsarealer i en historisk herskapelig hage og private terrasser til beboere gir prosjektet nytt liv til området. Torget ligger med gode solforhold langs bygningens nordøstre kant og har direkte tilknytning til næring i første etasje samt hovedinnganger til leilighetene.

Sted:
Oslo Stabekk
Areal
2650 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Andenæs eiendom AS
Material:

Gamle Drammensvei 48

Byggeprosjektet omfatter utformingen av et utendørsanlegg til et ombygd boligbygg i øvre Stabekk. Med et offentlig torg langs Gamle Drammensvei, felles uteoppholdsarealer i en historisk herskapelig hage og private terrasser til beboere gir prosjektet nytt liv til området. Torget ligger med gode solforhold langs bygningens nordøstre kant og har direkte tilknytning til næring i første etasje samt hovedinnganger til leilighetene.

En stor trapp fører opp til torget som er bygget på en eksisterende parkeringskjeller. Torgets slipte betongoverflate tilbyr et åpent rom for bevegelse og lek. Flaten rammes inn av en fargerik beplanting med stauder og trær. Plassens romslige benk er innpasset i et plantefelt og innbyr til opphold og sanser. På vestsiden blir det anlagt private treterrasser på kjellertak. Den historiske herskapshagen gjøres tilgjengelig og oppgraderes. Beplantingen består i stor grad av stedsegnede plantearter som passer inn i den villgrodde historiske hagen.

Info

Prosjektleder:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla, partner & daglig leder Mud
Team:
Niklas Mayr, FredrikThornström, Sveinung Grøneng
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Oslo Stabekk
Areal:
2650 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Andenæs eiendom AS
Material
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Mad arkitekter