Kontakt

mud består av et sammensatt team med ulik erfaring og bakgrunn som utfordrer og styrker hverandre. Sammen bidrar vi til innovative løsninger med høy gjennomføringsevne.

Andrew Halseid - Budd
Landskapsarkitekt
ahb@mud.no

Andrew har Bachelor i lanskapsdesign og Master i landskapsarkitektur fra Wittle College i Chelmsford, England. Under studiene fordypet han seg i sammenhengen mellom landskap og sportsanlegg og har i dag en karriere som profesjonell sportsfotograf ved siden av jobben som landskapsarkitekt. Andrew har tilegnet seg en bred erfaring innen faget ved å ha jobbet både i England, Alta og Stavanger for ulike kontorer. Han har spesialisert seg på barnehage, skoler og boligutviklingsprosjekter. I senere tid har Andrew økt sin kompetanse med blå/grønne faktorprosjekter sammen med flom og dreneringsoppdrag.

Elin Elisabeth Vileus Henricson
Landskapsarkitekt mnla & partner Mud
eh@mud.no

Elin er partner i mud og utvidet kontoret til Stavanger høsten 2020. Elin er landskapsarkitekt med utdanning fra Malmø, Sverige. Hun har arbeidet i Stavanger siden 2009, med et opphold i København fra 2018 til 2020. Hun har bred erfaring med å skape attraktive byrom og landskap, samt med byplanlegging. Som prosjektleder sikrer hun kontinuitet og at den overordnede idé – sammen med oppdragsgivers behov og ønsker – ivaretas gjennom hele prosessen. Med en variert portefølje av både små og store landskapsprosjekter fra hage til komplekse helhetsplaner, har Elin god kjennskap til prosesstyring og tverrfaglig samarbeid. Elin er også engasjert ved Universitetet i Stavanger, hvor hun bistår med alt fra undervisning til sensor- og juryarbeid.

Marte Bjørge
Landskapsarkitekt
mab@mud.no

Marte startet å jobbe som landskapsarkitekt høsten 2021 hos mud AS i Bergen. Hun har studert landskapsarkitektur ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og fikk mastergraden sin i 2020. Marte fikk også en mastergrad i arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole i 2021. Hun har god sans for design, form og konsept og er spesielt interessert i møte mellom nytt og eksisterende, gjenbruk av materialer og sosial bærekraft.

Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla, partner & daglig leder Mud
nm@mud.no

Niklas er daglig leder i mud. Han har jobbet som landskapsarkitekt i Bergen siden 2019 og etablerte mud våren 2020. Niklas har studert landskapsarkitektur ved Beuth Hochschule für Technik og Technischen Universität Berlin og fikk mastergraden sin i 2016. Han har opparbeidet seg internasjonal erfaring fra storbyene Berlin og Amsterdam, og gjennom mange og varierte oppgaver. Han har erfaring med prosjekter i både stor og liten skala, fra tidligfase til gjennomføring. Niklas har deltatt i flere konkurranser og vant 1. premie for sitt design for flyplassen Tegel (Schinkelpreis) i 2013. Niklas var prosjektleder for mud sitt vinnerbidrag til WoHo-konkurransen i Berlin sammen med Mad arkitekter.