Tjenester

Kommunikasjonsstrategi

En god kommunikasjonsstrategi legger grunnlaget for helhetlig, omforent og konsekvent kommunikasjon uavhengig av målgruppe og kanal. Kommunikasjon er en viktig del av virksomhetsstrategien og skal svare på hvordan selskapet kan styrke sin posisjon i markedet. Den løfter frem tiltak som bør gjennomføres for å nå ut med historier og budskap. Den legger føringer for å nå dine målsettinger enten for virksomheten, eller for det enkelte prosjekt.

Mad Communication har lang erfaring med kommunikasjon, bygg og eiendom - både fra byrå og bedrift. Vi kjenner bransjen og kan se hvor skoen trykker i din virksomhet eller prosjekt. Mad Communication legger strategien slik at din virksomhet eller prosjekt kan lene seg på et solid fundament.  

Analyse og innsikt

Ingen virksomhet, eiendomsprosjekt eller merkevare lever i et vakuum. De blir styrket eller svekket av det miljøet det lever i. Våre rådgivere har lang erfaring fra større eiendomsselskaper og retail, vi vet hvor lett det er å se seg blind på eget selskap.

I Mad Communication får du et kommunikasjonsbyrå som ønsker å bli kjent med deg og ditt selskap/prosjekt - med det mål å styrke deres posisjon i markedet. Vi hjelper deg å bli kjent med dine kunder, interessenter og målgrupper. Vi analyserer utfordringer og muligheter og ser på hvordan du kan løse disse og treffe målgruppene med godt og relevant innhold.  Vi kan stille inn siktet slik at du treffer med dine budskap.

Krisekommunikasjon

Om 2020 har lært oss en ting, så er det at en krise kan komme vondt og plutselig. En god krisekommunikasjonsplan handler om å være forberedt på alle kriser uavhengig av hva krisen består av.

Mad Communication hjelper deg med å legge opp en operativ plan for når krisen rammer. Planen er brukervennlig og tilrettelagt for at en leder eller ansatt enkelt kan ta den i bruk når en krise oppstår. Vi har erfaring med rutiner og retningslinjer for intern, så vel som ekstern kommunikasjon. En god kriseplan ruster deg for den neste krisen enten den er stor, liten, intern, ekstern, digital eller global.

De selskapene som er best på krise har årlig gjennomganger av planen og opplæring av nøkkelpersonell.  Mad Communication har erfaringen, ressursene og ønsket om å styrke og støtte deg og ditt selskap både før, under og etter en krise. Ønsker du en vurdering eller revisjon av dereskriseplan?

PR og mediehåndtering

Kampen om synlighet i mediene har aldri vært større enn i dag. Å få synlighet og oppmerksomhet for dine saker krever at du finner den rette vinklingen eller skaper begivenheter som gir nyhetsverdi. Våre rådgivere har flere års erfaring fra byrå og bedrift. Vi kjenner medielandskapet og er gode på å spissebudskapet inn mot riktig medie eller journalist.

Å representere egen virksomhet i møte med mediene kan oppleves som skremmende. En god og relevant medietrening vil ruste deg for kritiske eller inngående spørsmål.

Skulle det virkelig begynne å storme i medier eller i sosiale medier loser vi deg trygt i havn.

Mangler du lokale ressurser for mediehenvendelser? Vi kan stille som pressetalsmann på vegne av din bedrift.

Ta kontakt for å høre mer.

Merkevarebygging

Merkevarebygging handler om å posisjonere ditt produkt, prosjekt eller merkevare i markedet.

En god merkevarestrategi vil bidra til å styrke ditt omdømme og gjøre deg bedre rustet for eventuelle kriser. Det vil i tillegg posisjonere din merkevare eller prosjekt slik at du blir husket og anbefalt av kunder og interessenter.

Den beste strategien for en god merkevarebygging er langsiktig. I Mad Communication tar vi i bruk alle kommunikasjonskanaler og finner de beste løsningene for å sikre deg synlighet og et omdømme som skaper verdi.

Tidligfase- og prosjektkommunikasjon

Grunnlaget for et vellykket byggeprosjekt legges i tidligfasen av prosjektet. I samme fase er det vel så viktig å planlegge hvordan og hvem en bør være i dialog med for å sikre et vellykket prosjekt både før, under og etter at det står ferdig.

Reguleringsprosesser er krevende og koster mye tid og penger. Ofte skorter det på involvering og kunnskap om hva prosjektet gir til nærmiljøet, noe som kan sette hele fremdriften i fare. Dialog med beslutningstakere og interessentgrupper på riktig tidspunkt, gir deg innsikt som kan være avgjørende for hvordan prosjektet ditt blir mottatt. Riktig kommunikasjonsgrep til riktig tid, kan gjøre planprosessen kortere og øke sjansen for at prosjektet faktisk kan gjennomføres. Vi har lang erfaring med kommunikasjon i alle faser av omfattende by- og eiendomsprosjekter.

Vi bistår med strategisk, taktisk og operativt kommunikasjonsarbeid i alle faser, og hjelper deg med å opprette en god dialog og godt samspill med viktige interessentgrupper, fra start til mål.

Koordinert prosjektkommunikasjon skaper et lag med vinnere. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe deg med å posisjonere, formidle og bygge omdømme for prosjektet.