Fra leie til eie i Rådhusmarka

Project contact

Per Fretheim

+47 970 37 231

pf@mad.no

Utviklingen av rådhusmarka i Sandnes er inne i en ny fase. Mad jobber for tiden med detaljreguleringen, et arbeid som baserer seg på en mulighetsstudie utført i samarbeid med Base bolig og Ineo Eiendom, som kjøpte tomta sist uke.

Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres i moduler, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som for allerede etablerte kjøpere på boligmarkedet.

20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen. Denne boligmodellen lar gruppen gradvis øke eierandel i boligen, slik at man som førstegangskjøper slipper å punge ut med en skyhøy egenandel.

En blanding av boliger og beboere vil være en fordel for den sosiale infrastrukturen

En blanding av boliger og beboere, med senior, unge i etableringsfasen og etablerte boligkjøpere vil være en fordel for den sosiale infrastrukturen. Enkelte lokaler i 1. etasjene vil tilrettelegges for næring.

De store grøntområdeneinviterer til utendørsaktiviteter, og legger opp til aktivisering for alle beboerne. Hele området spiller videre på den grønne forbindelse mellom gravlundene.  Parken binder de to områdene sammen, og åpner opp for en offentlig bruk fra de nærliggende boligområdene.