Besøk MAD-kontoret

MAD inviterer publikum
inn i tegnestua

Det er igjen klart for Open house Oslo, som nærmest har blitt en tradisjon. Søndag 24. september åpner MAD sin tegnestue for publikum. Du kan besøke kontoret fra 14.00 – 16.00. En hyggelig medarbeider vil stå nede i foajeen og slippe deg inn. Arkitekter ved kontoret vil vise frem fysiske modeller av pågående og ferdigstilte prosjekter.

Blant modellene finner du både Media City Bergen, nye Bodø flyplass og MAD-bygget i Barcode.  Fra takterrassen får du en god oversikt og forståelse av masterplanen for Spikerverket, som MAD tegnet i 2007. Denne danner grunnlaget for den transformerte Spikerfabrikken i Nydalen, som nå huser både bolig, handel, kontor og parkarealer. Takene er tekket med sedum, eller bergknapper, og har en skrå vinkel som følger landskapet. Fellesfunksjonene er samlet rundt et atrium. Det vil også være mulig å besøke de helt nye lokalene til Elkjøp, tegnet av blant andre MAD.

Tidligere var huset hvor MAD nå holder til hovedsetet for administrasjonen til Christiania Spigerverk. Gjennom årenes løp har bygget gjennomgått en betydelig transformasjon. Bygningskroppen besår av 12 etasjer, bygget i to forskjellige tiår. De fem første etasjene er tegnet av arkitektene Torp og Torp, og stod ferdig i 1962. Denne konstruksjonen var så godt dimensjonert, at arkitektene Nissen og Brynning uten større problemer kunne tegne inn 7 nye ekstra etasjer i 1972. Nydalen arkitektkontor tegnet om hele bygget i 2015, mens MAD selv tegnet sine lokaler i 12. etasje.